หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดย : krutop
อ่าน : 194
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

   ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2562  เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่  6  มิถุนายน   2562 ถึงวันที่ 12  มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง  นั้น
บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่  13 มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕62