หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต
โดย : admin
อ่าน : 631
พุธ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ได้มีโครงการ เช่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               บริการอินเตอร์เน็ต(๘๑.๑๑.๒๑.๐๐ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง