[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Anubanwangpong School 2018
  
 
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
“มีน” ยอมจูบจริง ก่อนถ่ายต้องรายงานแฟน(21 ส.ค. 2562, 07:30) 4 ขั้นตอน สมัคร "ใบขับขี่ดิจิตอล" พกง่าย จบครบใน 3 นาที(21 ส.ค. 2562, 07:23) “สุรสีห์-หมู” ส่งเพลงใหม่ “ภาพจริง” สำหรับทุกคู่รักในวันแต่งงาน(21 ส.ค. 2562, 07:15) ทรัมป์ยอมรับ กำลังพิจารณาลดภาษีค่าจ้าง กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ(21 ส.ค. 2562, 07:05) “สงกรานต์” ตื่นเต้น ร้องเพลง “คน”(21 ส.ค. 2562, 07:01) ยังสมาร์ท...ปั้นลูกหลาน ก้าวสู่ฝันผู้นำเกษตร 4.0(21 ส.ค. 2562, 07:01) แม่นมั้ยเดี๋ยวรู้กัน กูรูดังทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีก 2019-20(21 ส.ค. 2562, 06:57) “แอมมี่ ลูกทุ่งไอดอล” ประกบ “ก๊อท จักรพันธ์”(21 ส.ค. 2562, 06:45) "เศรษฐพงค์" ขอใช้ประสบการณ์ดิจิทัล พัฒนา "Telemedicine" ช่วยเหลือ ปชช.(21 ส.ค. 2562, 06:30) JAM Fest 2019 ใหญ่กว่าเดิม 3 เวที 24 วง(21 ส.ค. 2562, 06:30) ทรัมป์ไกล่เกลี่ยอินเดีย-ปากีฯ(21 ส.ค. 2562, 06:25) "อีริคเซน" มีตัวเลือกในใจ 3 ทีม หากย้ายออกจากสเปอร์ส(21 ส.ค. 2562, 06:23) เตือน 21-23 ส.ค.นี้ "เหนือ-อีสาน" ฝนหนักระวังน้ำท่วม กทม.ฉ่ำร้อยละ 60(21 ส.ค. 2562, 06:07) ก้อยพร้อมเมื่อเขาพร้อม 10 ปี ก้อย-ตูน ความลับมุมน่ารักที่คุณไม่รู้ (21 ส.ค. 2562, 06:05) 9 มิติใหม่แห่งการช็อปปิ้งที่ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร (Mixt Chatuchak)(21 ส.ค. 2562, 06:01) เฟสท์ บรรจุภัณฑ์ทางเลือกเพื่อคุณและเพื่อโลก(21 ส.ค. 2562, 06:01) เดือดหน้ากรง : เรื่องรอบขอบสังเวียน ONE Championship สิงหาคม(21 ส.ค. 2562, 06:00) ลงตัวมั้ย คาด 11 ตัวจริง “ทีมชาติไทย” หลังแบโผ 33 แข้ง(21 ส.ค. 2562, 05:50) สลด พ.ต.ท.ควบกระบะ ลงข้างทาง พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าดับ คาดหลับใน(21 ส.ค. 2562, 05:45) คณะองคมนตรีติดตามแก้ภัยแล้ง ประชุม "มท.-เกษตร"(21 ส.ค. 2562, 05:32)
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning

หมวดหมู่ blog
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
krutop
[ มือใหม่ ]
2
บทความ blog ล่าสุดโดย
20 สัญญาณ บ่งบอกว่าลูกคุณคือเด็กอัจฉริยะkrutop
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่พอเพียง krutop
พยากรณ์อากาศ
 

  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
                ผู้เรียนมีคุณภาพ  สถานศึกษาได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง


  พันธกิจ
            1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
            2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่21  
            3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางกรศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
            4. สร้างโอกาส  ความเสมอภาค ลดความเหลี่ื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศีกษาอย่างทั่งถึง และเท่าเทียม
            5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
            7. พัฒนาองค์ความรู้ผู้เรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในชุมชน
            8. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  ร่วมม่ือพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  


                      

                 
                              

เป้าประสงค์
        1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรุ้  คิดริเริ่มและสร้ัางสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้  มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองปรับตัวเป็นพลเมืองและพลเมืองโลกที่ดี
        2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกลุ่มผุู้ด้อยโอกาส  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        3. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ  และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็๋นรายบุคคล เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
        4. ผู้บริหารสถานศึกษาคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ  มีสำนึกความรับผิดชอบ(Accountability) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
        5. สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
        6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ  เป็นสำนักงานห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์
     
1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
        2.  พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรการศึกษา
        3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
        4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
        5. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
        6. พัฒนาคุณภาพปลูกฝังคุณธรรม
        7. พัฒนาการบริหารจัดการ
        8. ส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
        9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และโครงสร้างพื้นฐาน
        10. ระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา

จุดเน้น :
       1. นักเรียน ชั้น  ป.1-3   อ่านออกเขียนได้
       2. นักเรียน ชั้น  ป.4-6   อ่าน เขียนคล่องทุกคน
       3. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ  NT  ชั้น ป.3 ไม่ตำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
       4. ค่าเฉลี่ยรวามผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
       5. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ  O-NET  ชั้น ป.6 ไม่ตำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
       6. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ  O-NET  ชั้น ป.6 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
       7.  สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ไม่ตำกว่าระดับดี
       8. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ตำกว่าระดับดีมาก
       9. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ไม่ตำกว่าระดับดี
       10. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
       11. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
       12. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
        1. เชื่อฟังคำสั่งสอน และกตัญญูต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ
        2. มารยาทงาม ยิ้มไหว้ ทักทาย พูดจาไพเราะ
        3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
        4. ร่วมพัฒนาและบริการสังคม


 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
       “คนดีศรีวังโป่ง”